યુ.કે.ના ૪ વર્ષના બાળકનો આઇ. ક્યુ. આઈન્સ્ટાઈન જેટલો!

ઇન્ટેલિજન્સ ટેસ્ટમાં વિક્રમી ૧૬૦નો સ્કોર હાંસલ કર્યા બાદ લોકો આ બાળકને આઈન્સ્ટાઈન જેટલો બુદ્ધિશાળી માનવા લાગ્યા છે. લંડન, 15 ડિસેમ્બર બ્રિટનમાં ચાર વર્ષના એક બાળક અંગે એવું કહેવામાં આવે છે કે તેની આઇક્યૂનું (ઇન્ટેલિજન્ટ ક્વોશન્ટ) લેવલ મહાન ભૌતિકશાસ્ત્રી આલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈન જેટલું છે. ઇન્ટેલિજન્સ ટેસ્ટમાં વિક્રમી ૧૬૦નો સ્કોર હાંસલ કર્યા બાદ લોકો આ બાળકને આઈન્સ્ટાઈન જેટલો…

Rate this: