કુદરતની મજાક બનેલી એક શરીરથી જોડાયેલી ગંગા-જમુનાને થઇ ગયો પ્રેમ.

એકલી રહેતી 45 વર્ષીય ગંગા અને જમુના મોંડલ ને તમામ સ્તરેથી ધુત્કારવામાં આવ્યા હતા પરંતુ હવે તેઓ ખરેખર ઉત્તમ સુખનો અનુભવ કરી રહ્યાં છે. તેનું મુળ કારણ છે કે જાસીમુદ્દીન એહમદનાં શિક્ષક. તેઓ બંને 7 મહિના પહેલાં એક સર્કસમાં મળ્યા હતા જ્યારે તે સાઉન્ડ એન્જીનીયર તરીકે કામ કરતો હતો.તેઓની વચ્ચે ખુબ આત્મીયતા હતી. આનંદિત રહેતી ગંગાએ કહ્યું,’આ જ એક એવી વ્યકિત છે જે અમને ખરા દિલથી પ્રેમ કરે છે’ તેણે કહ્યું, તે અમારી દરેક તકલીફને પોતાની ગણીને સમજે છે અને મદદ કરે છે.’સર્કસનાં ટ્રાવેલિંગ દરમ્યાન અમે એકલાં જ રાતોભર રખડતા હતા, આખરે એકલા પડેલાં ટ્વિન્સ ગંગા અને જમુના મોંડલે પોતાનો સાચો પ્રેમ મેળવ લીધો છે – આ બંનેનો પ્રેમી એક જ છે.45 વર્ષની આ બંને બહેનોને સ્પાઇડર બેનો કહેવામાં આવે છે કારણકે તેમનાં કુદરતી રીતે શરીરથી જોડાયેલી બંને બહેનોએ કુદરતનાં આ નઠાર સત્યને પોતાની જિંદગીભર માટે સ્વીકારી લીધુ છે.

Rate this: