કેન્સરગ્રસ્ત બાળકીની સલમાન ખાન ને મળવાની ઇચ્છા!

મ્હારી સર્વે વાંચકો ને વિનંતી છે કે આ નાલ્લી અને નિર્દોષ  ‘કબૂતરી’ ની ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે તેમ હોય તો ઘટતું કરવાની અને પ્રાર્થના કરવાની ફરીથી વિનંતી. Cancer patient’s last wish to meet Salman Khan, Mumbai.

Rate this: