ભારત પોતાનું પ્રથમ મંગળ મિશન માર્સ ઓર્બિટર યાન લોન્ચ કરશે

http://www.gujaratsamachar.com/index.php/articles/display_article/india-mangalayana-mars-orbiter-missions-launched-in-andhra-pradesh-sriharikota દેશ આખો નવા વર્ષના વધામણા કરતો હશે એ વખતે ભાઈબીજના દિવસે મંગળ પર પહોંચનારી ચોથી મહાસત્તા બનશે ભારત અમદાવાદ, તા.૨ મિશન સફળ થશે તો અમેરિકા, રશિયા અને યુરોપિયન સ્પેસ એજન્સી બાદ મંગળ પર પહોંચનારી ચોથી મહાસત્તા બનશે ભારત ભારતના મંગળ મિશનની સંપૂર્ણ જાણકારી આપતો કાર્યક્રમ જુઓ જીએસટીવી (GSTV) પર સવારે ૮ વાગ્યે અને રાત્રે…

Rate this: