પ્રથમ જીતના ઇનામમાં બકરો મળ્યો ને હવે વર્લ્ડ કપના મેડલ બદલ 5 લાખ

    જુનિયર હૉકી વર્લ્ડ કપનો બ્રૉન્ઝ જીતનારી ભારતીય ટીમની ગોલકીપર કહે છે કે હું નાનપણમાં ઝાડની ડાળીથી હૉકી રમતી CLICK HERE TO READ MORE…….

Rate this: