કુદરતે છીનવી લીધા હાથ, છતાય ન માની હાર: આ યુવક પંજા વિના કરે છે ખેતી.

કુદરતે હાથ છીનવી લીધા, મનોબળ નહીં,ઘોડે સવારી કરે છે, ખેતરમાં પાવડો પણ ચલાવે છે. પાલનપુર,બનાસકાંઠાના તાલેગઢ ગામમાં રહેતો ચાર સંતાનનો પિતા એવા ડાહ્યાભાઇ પોતાના બંને હાથે વિકલાંગ છે,બાળપણમાં બાર વર્ષની ઉંમરે કરંટ લાગતા બંને હાથ કાપી દેવાયા અને એક આંખ પણ ગુમાવી દીધી છતાં હિંમત હાર્યા વિના પંજા વિના ઘરનું કામ, ખેતરનું કામ અને તમામ…

Rate this:

૬૯ વર્ષીય ચીની વૃધ્ધનાં મસ્તિષ્ક્માં ચાર ઇંચ લાંબી ત્રણ ખીલીઓ!

ફુજીઆન પ્રાંતનાં આ વૃધ્ધે કહ્યુ-‘મેં જાતેજ આ ખીલીઓ મારાં માથામાં ઠોકી છે.’
જો કે ઘાની ગંભીરતા જોતા પોલિસ આ વાત માનતી નથી.
વૃધ્ધે પોલિસને જાણ કરવાં માટે પણ ના પાડી હતી.

Rate this: