ગૃહિણી હોવા છતાં સ્ટ્રૉન્ગ વિલપાવરના બળે એક ઍથલીટ જેવું કામ કરી બતાવ્યું

૧૧ કલાક, ૨૩ મિનિટ અને ૫૬ સેકન્ડમાં ૭૫ કિલોમીટર દોડીને રેકૉર્ડ બનાવ્યો હાઉસવાઇફે MID-DAY બોરીવલીમાં રહેતી ૩૦ વર્ષની દીપા કાતરોડિયાએ તાજેતરમાં બૅન્ગલોરની અલ્ટ્રા-મૅરથૉનમાં ભાગ લઈને ગૃહિણી હોવા છતાં સ્ટ્રૉન્ગ વિલપાવરના બળે એક ઍથ્લીટ જેવું કામ કરી બતાવ્યું! સ્પેશ્યલ સ્ટોરી – રુચિતા શાહ ડેઝિગ્નેશન હાઉસવાઇફની, સાથે છ વર્ષની દીકરીની મા. ઉંમર ૩૦ વર્ષ અને કોઈ બહોળો…

Rate this: