અશ્વિન મને કે મારી પુત્રીને નહીં સ્વીકારે તો હું દીકરીને પાળીશ, ભણાવીશ અને મોટી કરીશ: દુષ્કર્મ પીડિતા

અશ્વિન મને કે મારી પુત્રીને નહીં સ્વીકારે તો હું દીકરીને પાળીશ, ભણાવીશ અને મોટી કરીશ: દુષ્કર્મ પીડિતા https://ift.tt/2rBfRgb

Rate this:

ભારતીયોને રીઝવવા હિન્દી ગીતોથી પ્રચાર થઇ રહ્યો છે; જલિયાંવાલા બાગ અને કાશ્મીર જેવા મુદ્દા સામેલ

ભારતીયોને રીઝવવા હિન્દી ગીતોથી પ્રચાર થઇ રહ્યો છે; જલિયાંવાલા બાગ અને કાશ્મીર જેવા મુદ્દા સામેલ https://ift.tt/35aQgJB

Rate this:

ઇસરો આજે રડાર ઇમેજિંગ સેટેલાઈટ લોન્ચ કરશે, વાદળ અને અંધારામાં પણ સ્પષ્ટ તસવીરો લેશે

ઇસરો આજે રડાર ઇમેજિંગ સેટેલાઈટ લોન્ચ કરશે, વાદળ અને અંધારામાં પણ સ્પષ્ટ તસવીરો લેશે https://ift.tt/2sjgs68

Rate this:

નોટબંધી પછી 8 લાખ કરોડની કરન્સી વધી, 2017માં કરન્સી ઘટીને 13 લાખ કરોડ થઈ હતી, અત્યારે 21 લાખ કરોડ છે

નોટબંધી પછી 8 લાખ કરોડની કરન્સી વધી, 2017માં કરન્સી ઘટીને 13 લાખ કરોડ થઈ હતી, અત્યારે 21 લાખ કરોડ છે https://ift.tt/2PvFs28

Rate this: