ફ્રાંસમાં વિશ્વના સૌથી પહેલાં કૃત્રિમ હૃદયનાં પ્રત્યારોપણમાં સફળતા!

માનવજાત માટે ચમત્કારરરૂપ શોધ! કૃત્રિમ હૃદય પાંચ વર્ષ સુધી ધબકતું રહેશે. ૭૫ વર્ષીય ફ્રેંચ નાગરિક પર સફળ ઓપરેશન કૃત્રિમ હૃદય પાંચ વર્ષ સુધી ધબકતું રહેશે લિથિયમ-આયમની બેટરીથી ચાલતા હૃદયની બનાવટમાં બાયોમટીરિયલનો ઉપયોગ http://www.gujaratsamachar.com/index.php/articles/display_article/french-citizen-of-successful-operation-on-the-artificial-heart લંડન, તા. ૨૨ મેડિકલ સાયન્સના ક્ષેત્રે થયેલી એક અનોખી શોધ અથવા કહો કે મળેલી અદ્ભુત સફળતા સામાન્ય માણસને મન તો ચમત્કાર જેવી …

Rate this:

ગુજરાતનું ગૌરવ વધારતાં ત્રણ વિરલાઓ!

 ૧. શ્રી રાઘવ ભરવાડ(ખેડા જીલ્લો),   ૨. શ્રી રાગેશભાઇ પૂરોહિત(વડોદરા), ૩. શ્રી અતુલ શાહ(વડોદરા). (પ્રતિનિધદ્વારા)વડોદરા,મંગળવાર http://www.gujaratsamachar.com/index.php/articles/display_article/baroda-small-villages-before-gandhiji-s-death-yielded-two-gold-medals  ૧.નાનકડા ગામડાના ખેડૂતપુત્રે બે ગોલ્ડ મેડલ હાંસલ કર્યા! એમ.એસ.યુનિ.માં અભ્યાસ કરવાનુ સ્વપ્ન હતુ પ્રોફેસર બનવા માંગતો આર્ટસનો વિદ્યાર્થી રાઘવ વેકેશનમાં જોબ કરીને પોતાનો ખર્ચ કાઢયો!   ખેડા જીલ્લામાંથી એમ.એસ.યુનિવર્સીટીમાં જ અભ્યાસ કરવો છે તેવા સ્વપ્ન સાથે વડોદરા આવેલા નાનકડા ગામડાના…

Rate this: