બ્રાઝિલની સ્પર્ધામાં ડાય મકેડો બની ‘મિસ બમ બમ’

પ્રથમ અને બીજા ક્રમે આવવા માટે જજને લાંચ આપી હોવાના પણ આક્ષેપ રિયો ડી જાનેરો, તા. ૧૫ જગતમા જે ચિત્ર-વિચિત્ર સૌંદર્ય સ્પર્ધાઓ યોજાય છે તેમાં સૌથી વિચિત્ર અને હાસ્યસ્પદ છે ‘બમ બમ’ સ્પર્ધા એટલે કે સૌથી મોટા નિતંબની હરિફાઈ. બ્રાઝિલમાં વર્ષ ૨૦૧૩ની ‘મિસ બમ બમ’ બની હતી ૨૫ વર્ષની ડાય મકેડો. બીજા અને ત્રીજા સ્થાને…

Rate this: