હૃદય નથી છતાં પણ જીવિત છે વિશ્વની એક માત્ર વ્યક્તિ!

artificial heart :
માનવીના શરીરમાં હૃદય તો હોય છે અને જીવતા રહેવા માટે આ હૃદય ધડકતુ રહેવંુ પણ જરૂરી છે. પરંતુ દુનિયામાં એક એવી વ્યકિત પણ છે જેના હૃદયની ધડકનો છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી બંધ છે. આમ છતાં પણ આ વ્યકિત જીવે છે. હકીકતમાં આ વ્યકિતની છાતીમાં હૃદય છે જ નહીં. ૨૦૧૧માં ૫૫ વર્ષના ક્રેગ લુઈસ નામનો એક દર્દી જાનલેવા હાર્ટની બીમારીથી પીડાતો હતો. તેને ટેકસાસની હાર્ટ ઈન્સ્ટિટયુટમાં ભરતી કરાયો હતો. તેને એમાઈલોયડોસિસ નામની અત્યંત દુર્લભ બીમારી હતી જેમાં શરીરનું પ્રતિરક્ષા તંત્ર પોતાના શરીરની વિરૂધ્ધ જ કામ કરવા લાગે છે.

Rate this:

ફ્રાંસમાં વિશ્વના સૌથી પહેલાં કૃત્રિમ હૃદયનાં પ્રત્યારોપણમાં સફળતા!

માનવજાત માટે ચમત્કારરરૂપ શોધ! કૃત્રિમ હૃદય પાંચ વર્ષ સુધી ધબકતું રહેશે. ૭૫ વર્ષીય ફ્રેંચ નાગરિક પર સફળ ઓપરેશન કૃત્રિમ હૃદય પાંચ વર્ષ સુધી ધબકતું રહેશે લિથિયમ-આયમની બેટરીથી ચાલતા હૃદયની બનાવટમાં બાયોમટીરિયલનો ઉપયોગ http://www.gujaratsamachar.com/index.php/articles/display_article/french-citizen-of-successful-operation-on-the-artificial-heart લંડન, તા. ૨૨ મેડિકલ સાયન્સના ક્ષેત્રે થયેલી એક અનોખી શોધ અથવા કહો કે મળેલી અદ્ભુત સફળતા સામાન્ય માણસને મન તો ચમત્કાર જેવી …

Rate this: