નાનકડા બાળે શોધ્યું ૩૦ કરોડ વર્ષ જૂનું અશ્મિ!

પ્રકૃતિનો શોખીન બ્રુનો બ્રિટનના આ અશ્મિને શોધનાર વિદ્યાર્થીનું નામ બ્રુનો ડેબાટિસ્ટા છે અને તે ઓક્સફર્ડ યુનિર્વિસટીના ’મ્યુઝિયમ ઓફ નેચરલ હિસ્ટ્રી’ ના ‘આફ્ટર સ્કૂલ ક્લબ’નો સભ્ય છે. ૧૦ વર્ષના બ્રુનો ડેબાટિસ્ટા પ્રાચીન અશ્મિ (ફૂટપ્રિન્ટ) શોધ્યું છે. અશ્મિઓની શોધ કરનારા વૈજ્ઞાનિકોને અનુસાર આ ફૂટપ્રિન્ટ ૩૦ કરોડ વર્ષ જૂની હશે. વૈજ્ઞાનિકોએ કહ્યું કે નાનકડા બાળ ની આ શોધ અશ્મિવિજ્ઞાન…

Rate this: