ક્લિનિકલ કાર્ડીઓલોજી માટે તે વરદાનરૂપ, હૃદયને સતત ધબકતું રાખતું મેમ્બ્રેન!

હૃદયને સતત ધબકતું રાખતું મેમ્બ્રેન વિકસાવવામાં આવ્યું! વૃક્ષોના લાંબા આયુષ્યનું રહસ્ય તેની આંતરિક છાલમાં છુપાયેલું છે તેવી જ રીતે વૈજ્ઞાાનિકો દ્વારા થ્રીડી પ્રિન્ટરનો ઉપયોગ કરીને એક્સટર્નલ મેમ્બ્રેન વિકસાવવામાં આવ્યું છે જે માનવીનાં હૃદયને સતત ધબકતું રાખશે. પાતળા પડ જેવું આ મેમ્બ્રેન ઈલાસ્ટિકની જેમ સ્થિતિસ્થાપક હોય છે, જેને ગ્લોવ્ઝની જેમ ખેંચીને સૂક્ષ્મ ઈલેક્ટ્રોડ્ટસમાં ગોઠવી શકાય છે.…

Rate this: