એક અનોખું સ્કુટર જે ૨ વ્યક્તિઓને સમાવી શકે અને ૨૦  કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ચાલી પણ શકે સુટકેસમાં સામાનની સાથે સાથે હવે તમે સુટકેસ પર ફરી પણ શકો છો. કદાચ માનવવામાં ન આવે પણ ચીનની એક વ્યક્તિએ એક એવી સુટકેસ બનાવી છે જેને ચલાવીને તે પોતાની મરજીની કોઈપણ જગ્યાએ ફરી શકે છે. આ ચીની વ્યક્તિનું…

Rate this:

૬૯ વર્ષીય ચીની વૃધ્ધનાં મસ્તિષ્ક્માં ચાર ઇંચ લાંબી ત્રણ ખીલીઓ!

ફુજીઆન પ્રાંતનાં આ વૃધ્ધે કહ્યુ-‘મેં જાતેજ આ ખીલીઓ મારાં માથામાં ઠોકી છે.’
જો કે ઘાની ગંભીરતા જોતા પોલિસ આ વાત માનતી નથી.
વૃધ્ધે પોલિસને જાણ કરવાં માટે પણ ના પાડી હતી.

Rate this: