પ્રફુલ્લભાઇએ કોઝવેમાં ડૂબી રહેલા આઠ જેટલા બાળકોની જિંદગી બચાવી છે.

નાનપુરામાં રહેતી એક ગુમનામ વ્યક્તિએ બચાવી છે આઠ માસૂમોની જિંદગી અહીં ક્લિક કરો : – પાણીમાં તરવા વિષે ઉપયોગી પુસ્તકો  સુરત, તા. ૨૪ દેશમાં હિંમતનું કામ કરનાર કોઇ પણ વ્યક્તિનું જુદા જુદા ક્ષેત્રમાં સન્માન કરવામાં આવે છે. પછી તેણે એક જિંદગી બચાવી હોય કે પછી બદમાશોનો સામનો કર્યો હોય. બહાદુરીની આ દેશમાં વર્ષોથી કદર થતી…

Rate this: