હાઉસવાઈફને ઘર બેઠે રૂપિયા કમાવવાની પાંચ બેસ્ટ રીત.

હાઉસવાઇફ પણ ઘરે રહીને પોતાના શોખ દ્વારા કમાણી કરી શકે છે.

This slideshow requires JavaScript.

1. કુશન કવર, કરટેન બનાવીને ઓનલાઈને વેચી શકે છે મહિલાઓ :

જો તમને પણ સિલાઈનો શોખ છે. તો તમે ઘર બેઠે કુશન કવર, બેડશીટ, પડદા બનાવીને તેને કારોબારમાં ફેરવી શકો છો. આ કારોબારમાં…

2. ઘર સજાવવાનો સામાન :

જો તમને પેપર ફ્લાવર, વોલહેન્ગિંગ, ડેકોરેટિવ પીસ જેવા લેન્પશેડ અથવા ઘર સજાવવા માટે સજાવટી સામાન બનાવવાનો શોખ છે તો તમે તેને માત્ર ઘર પૂરતું મર્યાદિત રાખવાની જગ્યાએ તેને…

3. પેન્ટિંગ કારોબાર :
તમને ચિત્રકામનો શોખ છે તો માત્ર તેને શોખ સુધી મર્યાદિત ન રાખવો. આ પેન્ટિંગની ફ્રેમ કરાવીને શોપિંગ વેબસાઈટ પર વેચી શકાયછે. આ કારોબાર એક હજાર રૂપિયાથી શરૂ કરીશકાય છે…. 
4. આર્ટિફિશ્યલ જંક જ્વેલરી :
જો તમને પણ આર્ટિફિશ્યલ જંક જ્વેલરી બનાવવાનો શોખ છે તો તેને કારોબારમાં ફેરવવાની સારી તક છે. જ્યૂટ, મોતીની એરિંગ, બ્રેસલેટ વગેરે બનાવીને તમે પણ ઓનલાઈન વેચી શકો છો….
5. ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ દ્વારા વેચો પ્રોડક્ટ :
મિન્ત્રા, પેપરફ્રાઈ, અરબન લેધર, સ્નેપડીલ, પેટીએમ જેવી 20થી 25 ઈકોમર્સ શોપિંગ પ્લેટફોર્મ છે, જ્યાં તમે તમારી પ્રોડક્ટ વેચી શકો છો. ઈકોમર્સ પ્લેટફોર્મ પર વધારે માર્જિન, દુકાનની…
Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s