“ જાને કહાં ગયે વો દિન…”

સ્નેહ ભર્યા બે હ્રદયની સત્ય ઘટના..દિવસો જાય છે, વહી…રહી જાય છે સ્મૃતિ સ્નેહ ભર્યા સંબધોની!

નટવર મહેતાનો વાર્તા વૈભવ...

‘ફિલ અપ રૅગ્યુલર પ્લીસ…’ રૂટ ફિફટીનના એક્સોન ગેસ સ્ટેશન(પેટ્રોલ પંપ) પર ભૂમિકાએ એની કાર હોન્ડા સિવિક પંપની બાજુમાં ઊભી રાખી ડ્રાઈવર સાઈડનો પાવર વિંડો ઉતારી નમ્રતાથી કહ્યું અને એનો ક્રેડિટ કાર્ડ આપ્યો.

ગેસ સ્ટેશન પર કામ કરતા દાઢીવાળા એ પ્રૌઢે દર વખતની જેમ જ નોઝલ સિવિકની ગેસ ટેંકની અંદર મૂકી ગેસ ભરવા પંપ પર બટન દબાવી ભૂમિકાની કારના વિન્ડ સ્ક્રિન પર ગ્લાસ ક્લિનર છાંટી બ્રશ વડે એ વિન્ડ સ્ક્રિન સાફ કરવાની શરૂઆત કરી. ગેસ પણ ભરાય ગયો અને વિન્ડ સ્ક્રિન પણ ડાઘા વિનાનો ચોખ્ખો થઈ ગયો.

ભૂમિકા દરવખતે એ સફેદ દાઢી વાળા અંકલને કાળજીપૂર્વક વિન્ડ સ્ક્રિન સાફ કરતા જોતા વિચારતીઃ હાઉ ઓલ્ડ હી ઇસ? હાઉ કેરિંગ હી ઈસ?

ગેસ ભરાય જતા એણે નોઝલ બહાર કાઢી, પંપ પર ગોઠવી ગેસ ટેન્કના ઢાંકણને બંધ કરી, ક્રેડિટ કાર્ડ ભૂમિકાને પરત કરતા કહ્યું, ‘થેન્કસ…’

એટલે ભૂમિકાએ હાથમાં પકડી રાખેલ બે ડોલર એ પ્રોઢને આપ્યા.

ઉમરને કારણે કે પછી પાર્કિસન્સને કારણે ધ્રૂજતા હાથે બે ડોલર…

View original post 537 more words

Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s