ભુજમાં ભેજમાંથી રોજનું 2200 લિટર પીવાનું પાણી.

હવામાંથી પાણી બની શકે તે વાત સાંભળી નવાઇ લાગે, પરંતુ માંડવી તાલુકાના 300ની વસતી ધરાવતા ગાંધીગ્રામ ખાતે વાસ્મો દ્વારા હવામાં રહેલા ભેજમાંથી પીવાના પાણીનું ઉત્પાદન કરી શકે તેવા બે વોટરમેકરના યુનિટ રૂા. 48.70 લાખના ખર્ચે લગાડ્યા છે. એક યુનિટ રોજ 1100 લિટર પાણીનું ઉત્પાદન કરી શકે છે, ત્યારે અહીં બે યુનિટ લગાડી રોજનું 2200 લિટર પાણી ભેજમાંથી મેળવાય છે અને ગામલોકો આ પાણીનો પીવામાં ઉપયોગ કરે છે. 
 ભુજઃ ભેજમાંથી રોજનું 2200 લિટર પીવાનું પાણી પીવે છે, લગાવાયા વોટર મેકર મશીન,  bhuj news in gujarati
વાસ્મોના ડિમ્પલ શાહ જણાવે છે કે, ગુજરાતમાં સાૌ પ્રથમ વાર આ વોટરમેકર મશીન લાગ્યા છે. આ પ્રોજેક્ટ વાસ્મો અને ગાંધીગ્રામ પાણી સમિતિએ મળી સફળ બનાવ્યો છે. ભેજવાળા વિસ્તારોમાં જો આ વોટરમેકર લગાડવામાં આવે, તો પાણીનો મજબૂત સોર્સ ઉભો થાય અને પાણીની તંગીથી બચી શકાય તેમ છે.
જરૂર ન હોય ત્યારે પાણીનો આઉટલેટ બંધ થતાં બગાડ થતો નથી 
^આ વોટરમેકરનું યુનિટ વિદ્યુત કનેક્શનથી ચાલે છે, આ મશીન હવામાંથી ભેજનો સંગ્રહ કરી તેમાંથી યાંત્રિક ઉર્જા દ્વારા પીવાનું શુદ્ધ પાણી તૈયાર કરે છે. આ યુનિટની બાજુમાં લગાડવામાં આવેલી ટાંકીઓમાંથી ગામલોકો પાણી ભરી તેનો પીવામાં ઉપયોગ કરે છે. આ મશીનની વિશેષતા એ છે કે, જો જરૂર ન હોય ત્યારે મશીન બંધ કરવાથી પાણીના આઉટલેટ પણ બંધ થઇ જતાં પાણીનો બગાડ પણ થતો નથી.[click for Divyabhasker.com]
Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s