ગોગોરો એનર્જી નેટવર્ક કંપનીની પ્રથમ પ્રોડક્ટ : ગોગોરો સ્માર્ટ સ્કૂટર, ૯૫ કિ.મીની ઝડપ!

Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s