અસફળતા, અપમાન, ઉપેક્ષા, નિરાશાની સામે જોરદાર ટક્કર લઇ ને સફળ થનાર આ વ્યક્તિઓ, નવી પેઢી માટે એક દીવાદાંડી સમાન છે.

આ લોકો ને સો સો સલામ! વિશ્વમાં કોઈ વ્યક્તિ એવી ન હોય કે જે આ લોકોના નામ ન જાણતી હોય અને આદર ન કરતી હોય. આ લોકોએ પુરા વિશ્વ પર પોતાનો પ્રભાવ પાથર્યો છે. લગભગ ચમત્કારિક કહી શકાય તેવી સફળતા પાછળ વર્ષોની મહેનત, આત્મ વિશ્વાસ છે.

Source : आजतक

click on image for slide show.

Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s