ભારતમાં કૃષિ ક્ષેત્રે એક ક્રાંતિકારી શોધ : બારે માસ ઉગાડી શકાય તેવી ઘઉંની નવી પ્રજાતિ.

ભારતીય કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા ઘઉંની એવી જાતિ વિકસાવવામાં આવી છે,

જેની ખેતી કોઈ પણ ઋતુમાં કરી શકાય છે.

Wheat1

આ ઘઉંની ખેતીમાં કોઈ પણ પ્રકારના કિટક લાગવાનો કે કોઈ રાગ લાગવાની સહેજ પણ શક્યતા નથી.

જલવાયુ પરિવર્તનના પ્રભાવથી મુક્ત ઘઉંની નવી પ્રજાતિ

ખાદ્ય સુરક્ષા માટે કોઈ ક્રાંતિથી ઓછુ નથી.

ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદ, પંજાબ કૃષિ વિશ્વ વિદ્યાલય અને દિલ્હી વિશ્વ વિદ્યાલયના વૈજ્ઞાનિકોની ટીમે ભેગા મળીને આ સફળતા મેળવી છે. ઘઉની નવી જન્મ કુંડળી શોધવા માટે રૂ. ૩૫ કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. આ ખર્ચ વિજ્ઞાન વિભાગ દ્વારા પૂરો પાડવામાં આવ્યો હતો.

ઘઉની નવી જન્મ કંડળી શોધનાર ટીમના એક અગ્રણી વૈજ્ઞાનિક નાગેન્દ્ર કુમાર સિંહે જણાવ્યુ છે કે જલવાયુ પરિવર્તનના કારણે ખેતી પ્રભાવિત થઈ રહી છે, તેના કારણે ઉત્પાદકતામાં જોઈએ તે પ્રમાણે સુધારો થતો નથી. સામાન્ય રીતે ખેતી ઠંડા વાતાવરણમાં થતી હોય છે. પરિણામે વાતાવરણમાં પલટો આવતો હોવાથી ઘઉંના ઉત્પાદનમાં જોઈએ તેવો સુધારો જોવા મળી રહ્યો નથી. નાગેન્દ્ર સિંહએ વધુમાં જણાવ્યુ છે કે, આ રિસર્ચમાં ૨૧ સભ્યોની ટીમ જોડાઈ છે.

દેશમાં અન્ય અનાજની સરખામણીએ ઘઉંનુ ઉત્પાદન સૌથી વધારે કરવામાં આવે છે. છેલ્લા બે દશકામાં ધઉંના ઉત્પાદનમાં હેકટર દીઠ ૨૫ કિલોનો વધારો નોંધવામાં આવ્યો છે. આમ ઉત્પાદકતામાં થયેલા ઘટાડાને ધ્યાનમાં રાખીને આ પ્રમાણેનુ રિસર્ચ કરવુ બહુ જરૂરી થઈ ગયું હતું. તેમણે જણાવ્યુ છે કે, ખેતીની આધુનિક ટેક્નોલોજી માંજીનોમ સીક્વેંશિંગ, જર્મ પ્લાઝઅમા અને જીનમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હોવાથી ઘઉંની આ નવી પ્રજાતી શોધવામાં સફળતા મળે છે.

ક્ષેત્રીય ભૌગોલિક જળવાયુ પ્રમાણે હવે અનાજના બીજ તૈયાર કરવા સરળ થઈ ગયા છે.સ્થાનિક વરસાદ અને માટીની મદદથી જ ઘઉંની આ નવી પ્રજાતિ તૈયાર કરવામાં સરળતા રહેશે.

Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s