રૂપાળી યુવતીનું વિશાળ ઝેરી કરોળિયામાં રૂપાંતર થયું, પછી જીરાફ પણ બની.

નિષ્ણાત બોડી પેઈન્ટ કલાકાર અને જીમ્નાસ્ટિક યુવતીની સયુંકત કમાલ.

This slideshow requires JavaScript.

એમા ફે, શરીર પર એકદમ ઝીણવટભર્યું ચિત્રકામ કરીને ભાત ભાતની આકૃતિઓ બનાવામાં નિષ્ણાત છે.

જીમ્નાસ્ટીક એવી મોડલ યુવતી; લોરી થોમસના શરીર પર વોટર બેઝ કલર વડે

પાંચ કલાક સુધી ચિત્રકામ કર્યું.

બેથ સ્કાયના શરીર પર જિરાફ અને જળ ઘોડાનું પણ ચિત્રણ કર્યું.

પહેલી નજરે છેતરાઈ જાવ એવી ચિત્રકારી વિષે વધુ વાંચવા માટે ક્લિક કરો….[More…]

chroma colourful body paint (non-toxic)

chroma colourful body paint (non-toxic)

Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s