રાજકોટની ધ્વનીએ ધો. ૧૦માં ૯૯.૯૯ પર્સન્ટાઈલ લાવીને પોતાના વિકલાંગ માં-બાપનું કલેજું ઠાર્યું!

ધ્વની મહેતાએ અંગ્રેજી માધ્યમમાં ૯૬ ટકા સાથે પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું

આજે ગુજરાત માધ્યમિક બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલી ધો.૧૦ની પરિક્ષાનું પરિણામ જાહેર થયું છે. આ વર્ષે પણ ધો.૧૦નાં બોર્ડમાં વિદ્યાર્થીનીઓએ મેદાન માયું છે. ત્યારે રાજકોટની ધોળકીયા સ્કૂલમાં ધો.૧૦ અંગ્રેજી માધ્યમમાં ભણતી ધ્વની મનિષભાઇ મહેતાએ ૯૯.૯૯ પીઆર સાથે ૯૬ ટકા મેળવી રાજકોટ શહેરમાં પ્રથમ ક્રમ મેળવી  વિકલાંગ માતા-પિતાનાં સ્વપ્નમાં અજવાળુ પાથયું છે.

This slideshow requires JavaScript.

ધોળકીયા સ્કૂલમાં ધો.૧૦માં અભ્યાસ કરતી ધ્વનીનાં માતા-પિતા શારિરીક રીતે વિકલાંગ છે. પિતા મનિષભાઇ ફેડરલ બેંકમાં આસીસ્ટન્ટ મેનેજર તરીકે ફરજ બજાવે છે. માતા-પિતાનાં સહયોગથી અને શાળાનાં શિક્ષકોનાં માર્ગદર્શન હેઠળ આખુ વર્ષ મહેનત કરી હતી. નાનપણથી ભણવામાં હોંશિયાર ધ્વનીએ અગાઉથી જ નક્કી કરી રાખ્યું હતુ કે, ધો.૧૦માં ૯૫ થી ૯૯ ટકા લાવવા છે. અને ધ્વનીએ કરી બતાવ્યું. ધ્વનીને આઇએએસ અધિકારી બનવાનું સ્વપ્ન છે.

ધ્વનીને આઇ.એ.એસ. ઓફિસર બનવું છે.

[more…]

Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s