ગાંધીનગરની આઈ.આઈ.ટી.માં મિકેનિકલ એન્જીનિયરીંગના વિદ્યાથીઓએ બનાવ્યુ પાણીપુરીનું મશીન.

આઇઆઇટી ગાંઘીનગરમાં મિકેનિકલ એન્જીનિયરીંગના વિદ્યાર્થીઓએ અવનવા સર્જન કર્યા છે જેમાં પાણીપુરીનાં મશીનથી લઇને એમ્બ્રોડરીના મશીન સુધી તેઓની સર્જન ક્ષમતા જોવા મળી હતી.

panipuri machine
આઇ.આઇ.ટી. ગાંધીનગરનાં ત્રણ વિદ્યાર્થીઓએ એક એવુ મશીન બનાવ્યું છે જેમાંથી પાણીપુરી સંપૂર્ણ તૈયાર થઇને જ બહાર આવે છે જેમાં બે બોક્ષમાંથી પાણીપુરીનો મસાલો આવે છે તો એક બોક્સમાંથી પાણી આવે છે. ત્યારબાદ બંનેનું મિશ્રણ થઇને સંપુર્ણ પાણીપુરી બનીને બહાર આવે છે. જો કે આ મશીન
તૈયાર કરતાચાર મહિના લાગ્યા હતાં.

આજ વિદ્યાથીઓએ શેરડીને કાપવા માટે પણ એક મશીન તૈયાર કર્યુ છે જે ખેડુતોની મહેનતને ઘટાડી દેશે. જેમાં એક શેરડીનાં લીલા પળને કાપવા માટે એક મિનિટ લાગતી હોય છે તે આ મશીનની મદદથી સમય ઘટીને ૧૦ જ સેકન્ડ થઇ જશે. આ ઉપરાંત વિદ્યાથીઓએ એમ્બ્રોડરી થ્રેડીગ મશીન, હાઇજીન ટેપ, બોલ વોશિંગ મશિન અને મિકેનિક ખુરશી પણ લોકોનું ઘ્યાન ખેંચવામાં સફળ રહી હતી.[more…]

Advertisements

One thought on “ગાંધીનગરની આઈ.આઈ.ટી.માં મિકેનિકલ એન્જીનિયરીંગના વિદ્યાથીઓએ બનાવ્યુ પાણીપુરીનું મશીન.

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s