ભારત સહીત વિશ્વની સાત સૌથી આરામદાયક રેલ ગાડીઓ

ભારતની મુંબઈથી દિલ્હીની સફર કરાવતી એશિયાની સૌથી મોંઘી અને રાજા મહારાજા હોવાનો અનુભવ કરાવતી મહારાજા એક્સપ્રેસ.

This slideshow requires JavaScript.

ભારતીય રેલ્વેની કેટરિંગ એન્ડ ટ્રાવેલિંગ કોર્પોરેશન તરફથી  ઈ.s.૨૦૧૦માં શરૂ કરવામાં આવી હતી.ઈ.s.૨૦૧૧માં ધ સોસાયટી ઓફ ઇન્ટરનેશનલ રેલ્વે ટ્રાવેલર્સ તરફ થી વિશ્વની સહુ થી શ્રેષ્ઠ ૨૫ રેલગાડીઓમાં આનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો….[more…]

 

Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s