હીરા અને મોતી નામની ભેંસો રોજ બદામ અને મોસંબીનો જ્યૂસ પીવે છે

તમને બે ભેંસોની કિંમત સાંભળીને થશે આશ્ચર્ય કેમ કે આત્યાર સુધી સારામાં સારી જાતની ભેંસોની કિંમત લાખોમાં આંકવામાં આવતી હતી. પરંતુ દિલ્હીમાં રહેતી હીરા અને મોતી નામની ભેંસોની કિંમત કરોડોમાં આંકવામાં આવે છે.

bufelo

આ બંન્ને ભેંસોને જે સુવિધાઓ આપવામાં આવે છે એવી સુવિધાઓ સેલિબ્રિટીને પણ નથી મળતી. આ બંન્ને ભેંસોની રખેવાડી માટે બંદૂક રાખી છે અને આમની સાર સંભાર માટે એક ટીમ બનાવવામાં આવી છે જે આ બંન્નેનું ખાસ ધ્યાન રાખે છે. સુત્રોએ જણાવ્યું કે દિલ્હીના નજફગઢના દિચાઉંમાં રહેતા ઓમપ્રકાશ પોતાની કરોડોની ભેંસોને લઇને ગૌરવ અનુભવી રહ્યા છે. આ બંન્ને ભેંસો મુર્રહા નસ્લની છે અને તેમની કિંમત હાલમાં કરોડોમાં આંકવામાં આવે છે. કેમ કે આ જાતિની ભેંસો હવે ગણતરીના બચી છે અને આવી સારી જાતિની ભેંસોની વિદેશમાં ખૂબ માંગ છે. ઓમપ્રકાશને આ ભેંસો માટે વિદેશમાંથી પણ કરોડની કિંમત આપવા માટે ઘણા લોકો તૈયાર છે પરંતુ ઓમપ્રકાશે તે તમામ ઓફરોનો અસ્વીકાર કર્યો છે.

ઓમપ્રાકશે તેની આ મોંઘી ભેંસોની વ્યવસ્થા કરી રાખી છે, આ બંન્ને ભેંસોની સુવિધા માટે એક બંદૂક ધારી માણસ અને સુવા માટેની ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ બંન્નેના ખાણ પાન ઉપર પણ સંપૂર્ણ ધ્યાન આપવામાં આવે છે. હિરા અને મોતીને રોજ ભોજનમાં 10 લીટર દૂધ, ગુંદરના લાડું અને મોસંબીનો જ્યૂસ આપવામાં આવે છે. આ પ્રકારની સારી જાતિની ભેંસોની ખાસ વાત એ છે કે આ સૌથી ઓછી બિમાર પડે છે અને આમને કોઇ પણ પ્રકારનો રોગ થતો નથી. આ જાતિની મેલ ભેંસ સાથે સંક્રમણ કરાવીને સારી જાતિની ભેંસોની મેળવી શકાય છે[more…]

Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s