ગીનેસ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સ ૨૦૧૪માં નોધાયેલું છે, અમેરિકાના મેલોડી ક્રૂકની બકરી ‘હપ્પી’નું!

આ હપ્પી કોઈ કુતરુ, બિલાડી કે વાંદરો નથી પરંતુ

તે એક વિશિષ્ટ પ્રકારની બકરી છે.

happi the got

કોણ કહે છે જાનવર મનુષ્યની જેમ કામ ના કરી શકે? જો તમે પણ આવુ માનતા હોવ તો અમે તમને જણાવી દઈએ કે જાનવરો પાસે પણ મગજ હોય છે અને આપણી જેમ તે પણ બધાથી આગળ નીકળવાની હરિફાઈમાં લાગેલા હોય છે. જાનવરો પણ પોતાની જાતને માણસો કરતા ઓછા નથી આંકતા અને તેઓ પણ એ બધુ જ કરવા માગતા હોય છે માણસો કરતા હોય છે. હા અહી અમે તમને એક બકરીની વાત કરીએ છીએ જે તમને બહુ દોડાવાની છે.

2014માં ગિનીઝ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં નોંધાયેલા નામોમાં એક નામ અમેરિકાની હપ્પીનું પણ છે. તમને જરૂરથી એ જાણવાની ઈચ્છા હશે કે આ હપ્પી કોણ છે. આ હપ્પી કોઈ કુતરુ, બિલાડી કે વાંદરો નથી પરંતુ તે એક વિશિષ્ટ પ્રકારની બકરી છે. આ બકરીને સામાન્ય ગણવાની ભૂલ ના કરવી જોઈએ. માણસો કરતા પણ એક સ્ટેપ કરતા આગળ ચાલતી આ બકરી છે.

અમેરિકાના મેલોડી કૂકમાં આ બકરી ખૂબ ચર્ચિત છે કારણકે આ બકરી ચાલતી નથી પરંતુ સ્કેટ કરીને સીધી દોડે જ છે. હા તમે સાચુ જ સમજ્યા છો કે આ બકરી સ્કેટીંગ કરે છે.આ બકરીએ અન્ય બકરીઓના સ્કેટીંગના રકોર્ડ પણ તોડી દીધા છે અને તેથી જ તેનું નામ 2014ના ગીનિઝ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં નોંધવામાં આવ્યુ છે. હપ્પીના કેર ટેકર મેલોડી કૂકના જણાવ્યા પ્રમાણે ગિનીઝ બુકમાં નામ નોંધાયા પછી હપ્પીના હાવ-ભાવમાં પણ થોડો બદલાવ આવ્યો છે. હપ્પીને પણ ખ્યાલ આવી રહ્યો છે કે અન્ય બકરીઓમાં તે થોડી ખાસ છે અને તેથી હવે તેની ચાલ પણ થોડી ગર્વીલી થઈ ગઈ છે.[more…]

Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s