અમેરિકન મિસાઈલ કરાતા પણ શક્તિશાળી બ્રહ્મોસ મિસાઈલનું રાજસ્થાન ખાતે સફળ પરીક્ષણ !

સોમવાર,તા.૦૭.૦૪.૨૧૦૪નાં રોજ,અમેરિકાના મિસાઈલ ટોમ હોક કરતા પણ બે ગણું શક્તિશાળી બ્રહ્મોસનું પોખરણ, રાજસ્થાન ખાતે સફળ પરીક્ષણ થયું હતું.

This slideshow requires JavaScript.

રામાયણ અને મહાભારતમાં આપણે ઘણા યુદ્ધ વર્ણનો વાંચ્યા છે, જેમાં બ્રહ્મ-શસ્ત્રનો ઉલ્લેખ છે. એનાથી ત્રણે લોક ભયભીત થઇ જતા. લાગે છે કે હવે ભારત પાસે ફરી એવું એક શસ્ત્ર આવી ગયું છે. હવે શત્રુઓને આપણે ભય પમાડી શકીએ એમ છે.

જુઓ એની ખૂબીઓ:

  • આ મિસાઈલ હવામાં પણ માર્ગ બદલી શકે છે અને ઉડતા નિશાન પણ સચોટ લઇ શકે છે.
  • એને ઉભું અથવા આડું, કોઈ પણ સ્થિતીમાં છોડી શકાય છે.
  • ભૂમિદળ, નૌસેના, અને હવાઈ દળ, સૌને માટે ઉપયોગી છે.
  • ફક્ત ૧૦ મીટરની ઉંચાઈએ ઉડી શકે છે અને રડારમાં પકડાવી મુશ્કેલ છે.
  • રડાર ઉપરાંત કોઈ પણ મીસાઇલ ટ્રેકિંગ સીસ્ટમ ને છેતરી શકે એવી છે. એને તોડી પડવું અસંભવ છે.
  • બીજા મિસાઈલ કરતા આની ટેકનીક અલગ છે. રેમજેટના સિદ્ધાંત પ્રમાણે આગળથી હવા ખેચી ને ગતિ પકડે છે.
  • અમેરિકન મિસાઈલ ટોમ હોક કરતા પણ બે ગણું શક્તિ શાળી અને પ્રહાર ક્ષમતા પણ તેના કરતા વધુ છે.
  • લગભગ ૧૨૦૦ યુનિટ જેટલી ઉર્જા ઉત્પન્ન  કરીને પોતાન લક્ષ્ય ને ખેદન મેદાન કરી શકે છે.

વધુ જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો[more…]

 

Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s