આ છે દુનિયાની સૌથી નાના કદની બોડી બિલ્ડર મહિલા

કહેવત છે ને કે મન હોય તો માળવે જવાય.

જો આપણે કઈ નક્કી કરી લઈએ તો પછી તે એટલુ મુશ્કેલ નથી હોતુ અને એટલે જ અમેરિકામાં રહેતી અમાંડા લોયે ઠીંગણી હોવા છતા પણ તેને જ પોતાની હિંમત બનાવી દીધી છે. ચાર ફૂટની અમાંડા લોયે પાછલા સપ્તાહમાં જ પ્રથમ વખત બોડી બિલ્ડિંગ સ્પર્ધામાં બાગ લીધો હતો અને જ્યારે તેણે ટ્રોફી મેળવી ત્યારે સમગ્ર હોલ તાળીયોના ગડગડાટથી ગુંજી ઉઠ્યો હતો.

This slideshow requires JavaScript.

અમાંડાની લંબાઈ ચાર ફૂટ અને વજન 32 કિલો છે. તે જનમથી જ હાઈપોકોન્ડ્રોપ્લાસિયાથી પીડાઈ રહી છે. ડોક્ટરોના જણાવ્યા પ્રમાણે હવે અમાંડાનુ સંબાઈ ક્યારે નહી વધી શકે અને તેણે આખી જિંદગી આ તકલીફથી પીડાવુ પડશે. પોતાની હાલત વિશે અમાંડા કહે છે કે, મારુ શરીર જાણે એક નાના પેકમાં બંધાઈ ગય….[more…]

What is hypochondroplasia?

Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s