૬૯ વર્ષીય ચીની વૃધ્ધનાં મસ્તિષ્ક્માં ચાર ઇંચ લાંબી ત્રણ ખીલીઓ!

ફુજીઆન પ્રાંતનાં  આ વૃધ્ધે કહ્યુ-‘મેં જાતેજ આ ખીલીઓ મારાં માથામાં ઠોકી છે.’

જો કે ઘાની ગંભીરતા જોતા પોલિસ આ વાત માનતી નથી.

વૃધ્ધે પોલિસને જાણ કરવાં માટે પણ ના પાડી હતી.[more…]

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s