કૂતરાની મેયરપદ માટે ઉમેદવારી

અમેરિકાના ઇરવિંગ શહેરમાં મેયરપદ માટે કૂતરાની ઉમેદવારી!

doggy

એક ન્યુઝ એજન્સીએ જણાવ્યા મુજબ શહેરના એક અટર્નીએ પોતાના ટેરિયર કૂતરા ડિલાન વેસ્ટી વતી મેયર પદની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. ઉમેદવારી પત્રમાં આ કૂતરાને વેસ્ટલીનો કાયદેસરનો પૂત્ર ગણાવ્યો હતો.[more…]

Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s