એક જબરજસ્ત શોધ: ગોળીનો ઘા 15 સેકન્‍ડમાં સાજો થઇ જશે

ગોળીનો ઘા માત્ર ૧૫ સેકન્‍ડમાં સાજો થઇ જાય એવી સોય વિકસાવતા વૈજ્ઞાનિકો.

sirinjટુંક સમયમાં અમેરિકી લશ્‍કરમાં થશે ઉપયોગ

 

  સોય બનાવનાર કંપની રેવમેડ એકસ અનુસાર ઇન્‍જેકશન લગાવ્‍યા બાદ ઘા ભરાવાની પ્રક્રિયા ઘણી ઝડપી હોય છે. જ્‍યાં સુધી તમે પાટો બાંધવા જાવ છે ત્‍યાં સુધી રકતસ્ત્રાવ અટકી ગયો હોય છે . ત્‍યાં આ સ્‍પંજ દબાણ પણ વધારે છે. માટે ઘાને દબાવાની પણ જરૂર પડતી નથી.[more…]

Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s