બેટરી સંચાલિત હેલિકોપ્ટર

ગુજરાત સમાચાર

બેટરીથી ચાલતા હેલિકોપ્ટરનું સફળ પરીક્ષણ

helicoptar

બેટરી સંચાલિત બે સીટવાળા હેલિકોપ્ટર

નજીકના ભવિષ્યમાં બેટરીથી ચાલતા હેલિકોપ્ટર જોવા મળે તો નવાઈ ન પામતા !

બ્રિટનમાં ૧૮ રોટરોની મદદથી ઉડતા બેટરી સંચાલિત બે સીટવાળા એક હેલિકોપ્ટરનું સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું.

૬૫૦૦ ફૂટ ઊંચાઈ સુધી ઊડી શકે તેવા અને ૪૫૦ કિ.ગ્રા. વજનનાં હેલિકોપ્ટરને આવતા વર્ષે વેચાણ અર્થે મૂકવામાં આવશે.

વિમાનનાં મોડલ કેવી રીતે બનાવવા અને ઊડાડવા તે જાણવા માટે ક્લિક કરો…

aviation

Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s