સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં દરેક વિધ્યાર્થીઓ માટે લેપટોપ!

ગુજરાત સમાચારમાંથી સાભાર…

સરકારી પ્રાથમિક શાળાના બાળકો લેપટોપથી ભણે છે

laptop for primary school

– ગાંધીનગર પાસે બોરુ ગામના વિદ્યાર્થીઓને ટેકનોલોજીથી ‘અપડેટ’ કરાયા

A Better India

રાષ્ટ્ના વિકાસના ફળ નિમ્ન સ્તરના લોકો સુધી કેવી રીતે પહોચાડવા?

આ સવાલનો ઉત્તમ નમુનો  માણસા પાસેના બોરુ ગામની પ્રાથમિક શાળાનો જયા પ્રાઈવેટ કંપનીના સહયોગથી સ્કૂલના  બાળકોને લેપટોપ આપવામા આવ્યા છે જેના કારણે આ ગ્રામ્ય વિસ્તારની સ્કૂલના બાળકો ટેકનોલોજીના લિટલ માસ્ટર બની ગયા છે.

Primary Education

નવી પેઢીને વધું ને વધું બુધ્ધિશાળી બનાવવા માટે પ્રાથમિક શિક્ષણ પાયાની જરૂરીયાત છે.

માણસા તાલુકા બોરુ ગામમાં આવેલી આ સ્કૂલમાં ઘોરણ ૭ અને ૮ માં અભ્યાસ કરતા બાળકોને શિક્ષણ ટેકનોલોજીની મદદથી આપવામા આવે છે.સ્ટૂડન્ટોને લેપટોપમાં શિક્ષણના પાઠ ભણાવવામાં આવે છે.ગામડાની સ્કૂલના બાળકો પણ કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરે અને પોતાનો વિકાસ શહેરના  બાળકોની માફક કરી શકે આવા ઉદેશ્ય સાથે  આ સ્કૂલમાં લેપટોપ આપવામા આવ્યા છે.

બાળકોને ગણિત, વિજ્ઞાાન, અંગ્રેજી જેવા વિષયો લેપટોપમાં ભણાવવામા આવે છે.

સ્ટૂડન્ટોને આપવામાં આવેલા આ તમામ લેપટોપએ કલાર્સના ટિર્ચરના મેન લેપટોપ સાથે કન્ટેકટ  કરવામા આવ્યા છે જેથી લેપટોપમાં જો કોઈ વિધાર્થી અન્ય શિક્ષણ સિવાની પ્રવૃતિ કરે તો મેન લેપટોપ ઓપરેટ કરતા ટીર્ચરને ખબર પડી જાય છે તેવી ટેકનોલોજી વિકસાવવામાં આવી છે.

The Smartest Kids in the World

આપણાં દેશનાં બાળકોને કેવી રીતે મેઘાવી બનાવી શકાય?

સમગ્ર સ્કૂલ સી.સી ટીવી કેમેરાથી સજ્જ

બાળકોની ગતિવિધી પર ધ્યાન રાખવા માટે તથા સ્કૂલની તમામ બાબતો પર નિરિક્ષણ રાખવા માટે સ્કૂલમાં સી.સી ટીવી કેમેરા મુકવામાં આવ્યા છે જેની મદદથી આખી સ્કૂલમાં દેખરેખ રાખી શકાય છે.

What Young India Wants

‘યુવા ભારત શું ઝંખે છે?’

ફકત ત્રણ સેકેન્ડમાં પરીક્ષાના પરિણામ

બોરુની આ પ્રાથમિક શાળામાં સ્ટુડન્ટોને પરિક્ષાના લીધાના ફકત ત્રણ સેકન્ડમાં રિઝલર્ટ મળી જાય છે બાળકો લેપટોપમાં  પરિક્ષા આપે છે અને જયારે પેપર પુરુ થઈ જતા લેપટોપમાં સબમીટ બટન પર કલીક કરતા રિઝર્લટ આપી શકાય છે.

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.