કપાયેલા હાથને જીવંત રાખવા પગ સાથે જોડી દીધો!

ગુજરાતી વર્તમાનપત્ર સંદેશમાંથી સાભાર!

ચીન,તા.૧૬

ચિનાઇ સર્જનની કમાલ!

માણસનો કપાયેલો હાથ તેના પગ સાથે એક મહિના માટે જોડવામાં આવ્યો હતો જેથી તે વ્યક્તિનો હાથ ફરી જોડવામાં આવે ત્યાં સુધી તેના હાથને જીવિત રાખી શકાય. ડોક્ટરોએ આ વ્યક્તિનો હાથ ફરી મૂળ સ્થાને સફળ રીતે જોડી દીધો છે.

ચિનાઇ સર્જરી

Ÿ         અકસ્માતમાં કપાયો હતો હાથ

આ પહેલાં હાથ પગની એડી સાથે જોડવામાં આવ્યો હતો. જીઆઓ વેઇએ જણાવ્યું હતું કે તેનો હાથ કાર્યસ્થળે અકસ્માતને કારણે કપાઇ ગયો હતો અને તે પોતે ત્યાં ચોંટી ગયો હતો, તેના સાથી કામદારોએ ત્યાં પહોંચી તેને કાઢયો હતો તથા તેના કપાયેલા હાથ અને તેને હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા્, સ્થાનિક હોસ્પિટલના ડોક્ટરોએ તેના હાથને બચાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે મોટી હોસ્પિટલમાં તેને બચાવી શકાશે, તે સાત કલાકે મોટી હોસ્પિટલ પહોંચ્યો તો ખરો પરંતુ ડોક્ટરો તાત્કાલિક હાથ બચાવી શકે તેમ નહોતા તેથી કપાયેલા હાથને મરતાં બચાવવા તેને પગ સાથે જોડવામાં આવ્યો હતો. ડોક્ટરો પ્રમાણે તેના હાથને ફરીથી જોડતાં પહેલાં તેનાં શરીરની અન્ય ઈજાઓનો ઈલાજ કરવા જરૂરી હતો. ડોક્ટરોના મતે તે હવે તેના હાથ વડે દરેક કાર્યો કરી શકશે.

અમેઝોન પર ચીન વિષેનું સાહિત્ય અને અન્ય માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો…

Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s