નાસાનો રોબોટ: વોલકેરી આયર્નમેનનો રિઅલ અવતાર

આયર્નમેન ફિલ્મ જોઈ હશે તેને યાદ હશે ટોની સ્ટાર્ક

અને તેનો રોબોટ જેવો અવતાર.

NASA_Robot

નાસાએ કંઈક આવો જ રોબોટ બનાવ્યો છે. માની લો ને કોઈક સુપરહીરો ફિલ્મનો હીરો. રોબોટનું નામ વોલકેરી રાખવામાં આવ્યું છે. વોલકેરીમાં રોબોટમાં રાખવામાં આવતા તમામ પ્રકારની સગવડતા છે. જો કે આ રોબોટમાં અનેક કેમેરા એટલે કે છાતી, પગ અને ઘુંટણમાં. જો કે આ રોબોટના હાથમાં ત્રણ આંગળી છે. યાદ રાખવું રહ્યું કે આ રોબોટ અવકાશ માટે નથી બનાવવામાં આવ્યો.

ગુજરાત સમાચાર…

એમેઝોન પરથી ખરીદ્યો : રોબોટ વિષેની સરસ આબાલવૃધ્ધ,

સૌ કોઇને પસંદ પડે એવી પુસ્તિકા…

keepers of the earth


પૃથ્વીનો વિનાશ થઈ રહ્યો હોવાથી મનુષ્યજાતિ પોતાની સલામતી માટે બીજા ગ્રહ પર વસી ગઇ, પણ જતાં જતાં પૃથ્વી પર એક એવો શક્તિશાળી યંત્રમાનવ(રોબોટ) છોડતાં ગયા કે જે; પૃથ્વીની આખરી ક્ષણોનો અભ્યાસ કરી ને એનો રેકોર્ડ રાખી શકે. જો કે આ પ્રલયમાં યંત્રમાનવ બચી ગયો અને એણે પૃથ્વીને ફરી થી બચાવી ને રહેવા લાયક, સ્વર્ગ જેવી બનાવી અને પોતાની વસાહતો ઉભી કરી અને પૃથ્વીના માલિક બની બેઠાં. જ્યારે મનુષ્યો પૃથ્વી પર પરત આવ્યાં ત્યારે એમને કોઇ જુદો જ અનુભવ થયો. હવે પૃથ્વીને યંત્રમાનવોથી કેવી રીતે મુક્ત કરવી?(વધુ માટે અહીં ક્લિક કરો…)

Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s