હબલથી પણ મોટું દૂરબિન પૃથ્વી પર નજર રાખશે!

૬૮ ફૂટનો લેન્સ નજર રાખશે ૪૦ ટકા ધરતી પર

hubble

પેન્ટાગોન દ્વારા એક એવો સ્પાય લેન્સ વિકસિત કરવામાં આવી રહ્યો છે, જે અત્યાર સુધી બનાવવામાં આવેલા અને અવકાશમાં મોકલવામાં આવેલા સ્પાય લેન્સ કરતા મોટો હશે. ધ મેમ્બ્રન ઓપ્ટિકલ ઈમેજર ફોર રિયલ- ટાઈમ એક્સપ્લોરેશન (એમઓઆઈઆરઈ) એક ખાસ પ્રકારનું સાધન છે જે પૃથ્વીના ૪૦ ટકા ભાગ પર નજર રાખશે. તેની મદદથી દુનિયાના કોઈપણ ભાગના હાઈડેફિનેશન વીડિયો કે તસવીરો લઈ શકાશે અને તેને ધરતી પર પણ મોકલી શકાશે.

હબલ કરતાં દશ હજાર ગણું મોટું દૂરબિન. અહીં કલિક કરો…

biggest lense

આ ટેલિસ્કોપ ૬૮ ફૂટનો વ્યાસ ધરાવે છે. વર્તમાન સમયમાં ધરતી પર જે ટેલિસ્કોપ છે તેનો વ્યાસ આના કરતા અડધો છે, જ્યારે અવકાશમાં રહેલા હબલ ટેલિસ્કોપનો વ્યાસ પણ તેના કરતા આઠ ફૂટ ઓછો છે.

telescope toy

બાળકોને આકાશદર્શન માટે દૂરબિન. વધુ માટે અહીં કલિક કરો…

Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s