ર૦ વર્ષનો યુવાન બન્ને પગે અપંગ હોવા છતાં ગિરનાર પરિક્રમા કરી રહ્યો છે.

કચ્છના રાપરનો વાઘા રણછોડભાઈ રબારી

જૂનાગઢ : ગિરનારની ગોદમાં સત્તના આધારે પરિક્રમા થતી હોવાની સાબિતિ બન્યો છે એક અપંગ યુવાન. કચ્છના રાપરથી આવેલો આ ફક્ત ર૦ વર્ષનો યુવાન બન્ને પગે અપંગ હોવાછતાં ઘોડીના સથવારે એકલપંડે પરિક્રમા કરી રહ્યો છે.

શ્રી તુલસીકૃત રામાયણ Valmiki Ramayan

જંગલ વિસ્તારમાં આવેલા પરિક્રમાના માર્ગ ઉપર સાજાનરવા લોકો પણ ચાલીને જતા થાકી જતા હોય છે. ત્યારે ખુદ હી કો કર બુલંદ ઈતના કી.. પંક્તિને સાર્થક કરતો કચ્છના રાપરનો વાઘા રણછોડભાઈ રબારી નામનો ર૦ વર્ષનો યુવાન બન્ને પગે અપંગ હોવાછતાં ગિરનાર પરિક્રમા કરી રહ્યો છે.ગેબી ગીરનાર

ખાડા-ટેકરાવાળા કાચા રસ્તા ઉપર તંદુરસ્ત લોકોને પણ શરમાવે તેવી છટાથી પરિક્રમા કરી રહેલા આ યુવાને જણાવ્યું હતું કે, ઘણા સમયથી તેને ગિરનારની આ પવિત્ર પરિક્રમા કરવાની ઈચ્છા હતી. પરંતુ બન્ને પગે અપંગ હોવાથી આ ઈચ્છા પુરી થતી નહોતી. અહીની વાતો સાંભળીને તેનામાં ધીમે ધીમે શ્રદ્ધા વધી રહી હતી. આખરે હિંમ્મત ભેગી કરીને આ યુવાન એકલો જ પરિક્રમા કરવા માટે નિકળી પડયો છે. આ યુવાન અન્ય પરિક્રમાર્થીઓ માટે પણ પ્રેરણા સ્ત્રોત બન્યો છે.

Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s