રંગોળી વડે દર્શાવ્યો સર્વ ધર્મ સમાનનો ભાવ!

 રંગોળી વડે દર્શાવ્યો સર્વ ધર્મ સમાનનો ભાવ!

28 ઓકટોબર, અમદાવાદ

rgખુશીયોના તહેવાર દિવાળીની તમામ શરૂઆત થઈ ગઈ ત્યારે એક પરીવાર વડે અમદાવાદ ખાતે ૧૬ બાય ૧૪ની ખાસ રંગોળી બનાવામાં આવી હતી

રંગોળી એટલે આંગણે આવકારવાની ખુશી. વિવિધ રંગો અને ડીઝાઈનથી આંગણે રંગાય છે ખુશીયોના રંગ ત્યારે અમદાવાદના ડ્રાઈવઈન વિસ્તાર ખાતે એક પરીવાર દ્વાર મોટી રંગોળી બનાવામાં આવી હતી. ૧૬ બાય ૧૪ની આ મોટી રંગોળી સૌ પરીવારજનોએ દિવાળી નિમિત્તે બનાવી છે જેમાં ખાસ થીમ પણ રાખવામાં આવી છે. આ રંગોળીમાં સર્વ ઘર્મ એક સમાન અને યુનીટી થીમ પર બનાવામાં આવી છે .

૭-૮ કલાકની મેહેનતે બાદ આ રંગોળી આંગણે રંગાવામાં આવી હતીઅને

તમામ પરીવારજનો જ્યારે દર વખતે અલગ થીમ પર આ રંગોળી કરે છે
ત્યારે આ વખતે આવી યુનિક થીમ સાથે તેઓએ આ રંગોળી કરી હતી.

રંગોળી પેટર્ન

Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s