પ્રતિબિંબ વિનાનો અરીસો !

આજના સમાજ માટે આપણે શું કહીશું? એક એવું દર્પણ કે એમાં કોઈ સાચું પ્રતિબિંબ નથી પડતું.

કયારેક તો કોઈ પ્રતિબિંબ જ નથી પડતું.  સંબધોમાં હવે ઊંડાણ કવચિત જ જોવા મળે છે.

ચાતુર્ય ભરી વાણીથી સંવાદો થાય છે; પણ નૈનોના દર્પણથી થવા હવે દૂર્લભ લાગે છે.

mirro_PoemMG

Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s