પ્રથમ જીતના ઇનામમાં બકરો મળ્યો ને હવે વર્લ્ડ કપના મેડલ બદલ 5 લાખ

    જુનિયર હૉકી વર્લ્ડ કપનો બ્રૉન્ઝ જીતનારી ભારતીય ટીમની ગોલકીપર કહે છે કે હું નાનપણમાં ઝાડની ડાળીથી હૉકી રમતી

CLICK HERE TO READ MORE…….

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.