પ્રાણીની જેમ ચાર પગે દોડવામાં આ ભાઈ કદાચ મિલ્ખાસીંગ ને ય પાછળ પાડી દે!

milkhasingજમૈકન દોડવીર ઉસેન બોલ્ટ ૧૦૦ મીટરનું અંતર ૯.૫૮ સેકન્ડમાં પૂÊરું કરવાનો રેકૉર્ડ ધરાવે છે. પણ જો ઑલિમ્પિક્સમાં ચાર પગે દોડવાની સ્પર્ધા થતી હોત તો બેપગી દોડના આ સમ્રાટને ધૂળ ચાટતો કરી દે એવો વીરલો જપાનમાં પાક્યો છે!….read more….

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.