નાનકડા બાળે શોધ્યું ૩૦ કરોડ વર્ષ જૂનું અશ્મિ!

પ્રકૃતિનો શોખીન બ્રુનો

બ્રુનોબ્રિટનના આ અશ્મિને શોધનાર વિદ્યાર્થીનું નામ બ્રુનો ડેબાટિસ્ટા છે અને તે ઓક્સફર્ડ યુનિર્વિસટીના ’મ્યુઝિયમ ઓફ નેચરલ હિસ્ટ્રી’ ના ‘આફ્ટર સ્કૂલ ક્લબ’નો સભ્ય છે. ૧૦ વર્ષના બ્રુનો ડેબાટિસ્ટા પ્રાચીન અશ્મિ (ફૂટપ્રિન્ટ) શોધ્યું છે. અશ્મિઓની શોધ કરનારા વૈજ્ઞાનિકોને અનુસાર આ ફૂટપ્રિન્ટ ૩૦ કરોડ વર્ષ જૂની હશે. વૈજ્ઞાનિકોએ કહ્યું કે નાનકડા બાળ ની આ શોધ અશ્મિવિજ્ઞાન માટે મહત્ત્વની સાબિત થઈ શકે છે. વિશેષજ્ઞાને અનુસાર જ્યારે પૃથ્વી પરની સપાટી ખસી રહી હતી અને મહાદ્વીપોનું નિર્માણ થઈ રહ્યું હતું તે સમયને કાબરેનિફરસ કાળ તરીકે ઓળખાય છે. આ અશ્મિ તે કાળનું હોય તેવું માનવામાં આવી રહ્યું છે. Read more……

  


Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s