જેક બાર્ટન : આઈન્સ્ટાઈન કરતાં પણ ઊંચો આઈ ક્યૂ !


b5b2b-alberteinsteinpicture
 માતા-પિતાને પોતાનાં સંતાનના આઈ ક્યૂ લેવલની ચિંતા પણ રહેતી હોય છે. બુદ્ધિઆંકની વાત નીકળે એટલે ગણિતશાસ્ત્રી અને વૈજ્ઞાનિક આઈન્સ્ટાઈનનું નામ અચૂક યાદ આવે છે, પરંતુ અમેરિકાના ૧૪ વર્ષના બાળક જૈકબ બાર્ટનનો આઈ ક્યૂ આઈન્સ્ટાઈન કરતાં પણ ઊંચો છે.

CLICK HERE
Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s