‘અરફા’ કરીમ રંધાવાએ આઠ વર્ષની વયે જ પોતાની પ્રતિભા સિધ્ધ કરી!

arfa-karim-randhawa

અરેબિકમાં અરફાનો અર્થ થાય છે ‘મહાનતા’ એટલે ‘Greatness’. તેણીએ સાચેજ આ નામ ૮ વર્ષમાં સાર્થક કરી આખા પાકિસ્તાનમાં તો અમર કરી દીધું પણ સાથે સાથે કોમ્પ્યુટરની દુનિયામાં પણ ૮ વર્ષની વયે મગજ-તોડ MCP (Microsoft Certified Professional) નું દિગ્ગજ પદ હાંસિલ કરીને એક અનોખી સિદ્ધિ મેળવી લીધી હતી.

 See more....   
Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s