શાંતિનાં દુત એવા આ કબૂતર !

આ સૃષ્ટિમાં માનવ એ સૌથી ઉત્તમ રચના છે. ઊત્ક્રાંતિની દોડમાં પોતાની વિચાર શક્તિથી એ સહૂ થી આગળ છે. બધા યે જીવોમાં એ સર્વોપરી બન્યો છે. પણ શું એ આ વિશ્વનો માલિક છે? કુદરતની લાકડી માં અવાજ નથી હોતો. જો આપણે આમજ બેજવાબદારી થી વર્તીશું, તો શક્ય છે કે ડાઇનસૌરની માફક નામશેષ: થઈ જઈશુ. આ વિડીઑ જોવા વિનંતિ.

Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s